Przewóz zmarłych w Polsce: procedury, organizacja, środki transportu

Transport osób zmarłych jest kwestią stosunkowo trudną, choćby przez to na to, że nie każdy może się go podjąć ze względu na przepisy przewozu zwłok. Należy bowiem pamiętać, że mogą tego dokonać jedynie firmy z odpowiednim pozwoleniem. Zobacz, jak wygląda bezpieczny i godny transport zwłok: procedury, dokumenty, wymogi.

Kto może transportować zwłoki?

Przewóz ciała może odbywać się jedynie w określonych warunkach i po dopełnieniu szeregu formalności. Z tego też względu w praktyce usługami tego typu zajmują się niemal wyłącznie firmy pogrzebowe i transportowe oferujące także transport zwłok. Procedury, którym podlegają, mają znów na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa przewozu, ale również poszanowanie ciała zmarłego.

Czy można samemu przewieźć zwłoki?. Nie można samemu przewozić Zmarłych – takie przewozy mogą być wykonane jedynie specjalistycznym karawanem. Wymagane są specjalne nosze lub kapsuła na zwłoki, worek na zwłoki, a ciało musi być odpowiednio oznaczone. Dodatkowo w przypadku chorób zakaźnych,należy wprowadzić dodatkowe procedury zabezpieczające , zarówno dla Zmarłego, jak i dla pracowników Zakładu Pogrzebowego.

Jakie są zasady przewozu ciała?

Najważniejszym dokumentem regulującym transport zwłok w Polsce jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.). Powstało ono na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku. Zapisany jest tam szczegółowy sposób i tryb postępowania dotyczący wydawania pozwoleń i zaświadczeń na pochowanie zmarłego. Ujęto tam także wykaz niezbędnych dokumentów oraz wymagania sanitarne i techniczne, jakie muszą być spełnione przy transporcie zwłok i szczątków ludzkich.

Jak się przewozi zwłoki?

Według przepisów przewozu zwłok, pojazd do transportu zmarłych musi być trwale oznakowany w sposób wyraźnie wskazujący na jego przeznaczenie. Ze względów sanitarnych, wymagane jest także, by kabina kierowcy było odizolowana od części, w której są umieszczone zwłoki lub szczątki ludzkie. Z kolei w celu maksymalnej ochrony ciała zmarłego pojazd ma być wyposażony w zabezpieczenia zapobiegające przesuwaniu się trumny lub urny podczas przewozu. Zgodnie z umową o ruchu drogowym samochód pogrzebowy musi być również zarejestrowany jako pojazd specjalny.

Niezwykle istotne jest też to, by w części pojazdu, która jest przeznaczona do umieszczenia trumny lub urny, podłoga była wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, a także odpornych na działanie środków dezynfekujących. Pojazd pozwalający na transport zwłok, według odpowiednich dokumentów, powinien też posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco – czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych. Istotne jest to, by mycie takiego pojazdu odbywało się w myjniach specjalnie do tego przeznaczonych.

Warto także zauważyć, że przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie, pod warunkiem że są one umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku.

Przewóz ciała jest możliwy również drogą lotniczą i wodną, co jednak ze względu na wysoki koszt, jest korzystne jedynie przy dużych odległościach. Ta opcja jest wybierana najczęściej, gdy w grę wchodzi transport międzynarodowy.

Co więcej, aby przewieźć ciało samolotem, potrzebna jest specjalna trumna. Musi ona być metalowa (lub mieć metalowy wkład), odpowiednie filtry i spełniać wiele innych warunków, które mają zagwarantować bezpieczeństwo stykających się z nią osób. Natomiast w przypadku transportu spopielonych zwłok procedury są już inne. Prochy można przewozić tylko w metalowej urnie, która (podobnie jak trumna) będzie zalutowana.

transport zmarłych w polsce

Jakie dokumenty są potrzebne do przewozu zwłok?

Aby przewóz ciała na większe odległości był możliwy, konieczne jest uzyskanie pozwolenia i zaświadczeń pozwalających na transport zwłok. Dokumenty te można uzyskać poprzez złożenie wniosku do odpowiedniego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wnioskodawcą może być najbliższa rodzina (małżonek, dzieci, wnuki, krewni boczni i powinowaci) lub każda osoba, która się do tego dobrowolnie zobowiąże.

Wniosek o wydanie pozwolenia i zaświadczenia do przewozu ciała musi zawierać takie dane, jak:

  1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
  2. datę i miejsce zgonu;
  3. miejsce, z którego ciało będzie przewożone;
  4. miejsce pochówku;
  5. środek transportu, którym zostanie przewiezione ciało zmarłego;
  6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Przepisy przewozu zwłok wymagają również, by w przypadkach, gdy przyczyna zgonu nie jest znana, dołączyć dokument urzędowy wykluczający chorobę zakaźną, jako przyczynę śmierci. Natomiast w sytuacjach, gdy to właśnie ona odpowiadała za zgon, musi to być niezwłocznie zgłoszone inspektorowi sanitarnemu. Stosuje się wówczas szczególne środki ostrożności, które obejmują także zakład pogrzebowy. Nakłada to na niego obowiązek przestrzegania rygorystycznych zaleceń, uniemożliwiających rozprzestrzenianie się choroby. Kontakt z ciałem zmarłego również jest wtedy znacznie ograniczony i odbywa się tylko za pomocą specjalnej odzieży ochronnej. Lista chorób zakaźnych, które wymagają szczególnego postępowania, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 roku oraz jego nowelizacji z 3 kwietnia 2020 roku.

Jeśli potrzebujesz usługi transportu zwłok, pomocy z dokumentami lub wsparcia w organizacji uroczystości pogrzebowej, zapraszamy do skorzystania z usług zakładu pogrzebowego Styks. Dzięki naszym usługom będziesz mógł skupić się nie tyle na kwestiach formalnych, ile przeżywaniu swojej żałoby w najlepszy dla siebie sposób. Możemy zaoferować nie tylko transport zmarłych we Wrocławiu i okolicach, ale także służyć wsparciem w innych kwestiach związanych z pochówkiem. Skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy Ci pomóc.