Transport ciała z zagranicy. Omawiamy procedury i formalności. Co trzeba wiedzieć?

Śmierć bliskiej osoby, szczególnie za granicą kraju, to trudny temat, który dodatkowo wiąże się z koniecznością dokonania wielu formalności. Jakie dokumenty – i do kogo – trzeba złożyć, by transport zwłok z zagranicy był możliwy? Ile może kosztować takie przedsięwzięcie? Oto co w tej kwestii mówią przepisy.

Co zrobić, gdy ktoś umrze za granicą?

Chcąc pochować w Polsce zmarłego za granicą, trzeba dokonać pewnych formalności, których niestety jest ich o wiele więcej niż w przypadku śmierci w kraju. Przede wszystkim należy zadbać o uzyskanie aktu zgonu, co jest niezbędne, by móc zorganizować transport zwłok z zagranicy. Przepisy zakładają, że taki dokument powinien być sporządzony w państwie, w którym doszło do zgonu lub w Polsce, o ile kraj ten nie prowadzi rejestracji stanu cywilnego. Można go uzyskać między innymi poprzez złożenie wniosku o odtworzenie do polskiego Urzędu Stanu Cywilnego lub konsula danego kraju. Warto także pamiętać, że wszystkie procedury są ograniczone czasowo i najczęściej powinny zamknąć się w kilku dniach od śmierci bliskiego. Co więcej, one również mogą wymagać opłat, więc w kosztach trzeba uwzględnić nie tylko transport zwłok z zagranicy, ale też cennik organów administracyjnych.

Następnie, mając już odpowiedni dokument, można wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na przewóz zwłok z zagranicy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, potrzebna jest zgoda:

 • państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który wydaje pozwolenie na transport zwłok do Polski i wywóz z kraju, a także przewóz środkami transportu drogowego (powyżej 60 km) lub środkami transportu wodnego, lotniczego i kolejowego.
 • starosty odpowiedniego dla powiatu, w którym ciało ma zostać pochowane po transporcie z zagranicy – według przepisów zezwolenie to jest wydawane w porozumieniu państwowym inspektoriatem.

Zezwolenia można uzyskać do 3 dni od złożenia wniosku. Następnie bliscy zmarłego powinni do 3 dni zorganizować międzynarodowy transport zwłok.

Jak wygląda transport zwłok na terenie Polski? Zobacz: Przewóz zmarłych w Polsce: procedury, organizacja, środki transportu.

Kto pokrywa koszty transportu zwłok z zagranicy?

Koszt transportu zwłok z zagranicy może zostać opłacony samodzielnie przez osoby sprowadzające zmarłego do kraju lub pokryty z ubezpieczenia. Aktualnie wielu spośród popularnych ubezpieczycieli ma w swojej ofercie specjalne polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków poza krajem. Najczęściej już nawet podstawowy pakiet ubezpieczeń pozwala na transport zwłok z zagranicy bez ponoszenia kosztu. Brak ubezpieczenia oznacza dla rodziny lub osób odpowiedzialnych za organizację ceremonii spory wydatek. W takiej sytuacji można zwrócić się do banku o dostęp do konta zmarłego i jeśli są tam wystarczające środki – wykorzystać je na pokrycie wszystkich kosztów.

transport zmarłego z zagranicy

Jak długo trwa sprowadzenie zwłok z zagranicy?

Czas przewozu zwłok z zagranicy uzależniony jest od wielu czynników i może wynosić od kilku dni do nawet kilku tygodni, w zależności od tego, z jakiego kraju i jakim środkiem transportu ma odbywać się przewóz. Na przykład w przypadku Niemiec transport zwłok do Polski może wynosić około 3 dni roboczych, z Wielkiej Brytanii znów około 1 tygodnia.

Warto przy tym wiedzieć, że sposób przewozu trumny również jest ściśle określony przez prawo i wymaga specjalnie przystosowanego samochodu. Dlatego też zazwyczaj konieczne jest wynajęcie firmy transportowej – zagranicznej lub polskiej, która oferuje transport zwłok z zagranicy. Cena takiej usługi, z tego względu, również może być bardzo zróżnicowana.

Aby ułatwić sobie przeżywanie żałoby, można zwrócić się o pomoc do zakładu pogrzebowego, który zajmuje się także przewozem zwłok z zagranicy. Jak wygląda jego pomoc? 

Zakład pogrzebowy może zadbać o:

 • formalności w kraju,
 • wszystkie kontakty z ambasadą i konsulatem,
 • tłumaczenie dokumentów, m.in. aktu zgonu,
 • wyrobienie zezwolenia na wywóz ciała lub prochów z zagranicy,
 • zapewnienie właściwej trumny, środków i sposobów transportu,
 • obrzędy religijne poprzedzające transport,
 • odprawy sanitarne i celne.

Firmy organizujące transport zwłok z zagranicy przejmą wszystkie obowiązki i pomogą w załatwieniu formalności. Kontaktują się też z ambasadami, znacznie ułatwiając ten trudny proces rodzinom zmarłych.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przedsiębiorstwem. Zakład pogrzebowy Styks we Wrocławiu już od niemal 30 lat wspiera osoby, które straciły bliskich, pomagając im w godnym pochówku oraz organizując przewóz zwłok z zagranicy i innych części kraju.

Jak wygląda transport zwłok z zagranicy?

Transportem zwłok z zagranicy zajmują się wyspecjalizowane firmy, które dysponują przystosowanymi do tego samochodami. Ze względu na zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa przy przewozie ciała spoza granic, środki transportu muszą więc mieć:

 • oznaczenie – widoczny znak przeznaczenia,
 • oddzielną kabinę kierowcy i cześć do przewozu trumny,
 • zabezpieczenie trumny – nie może się przesuwać podczas transportu,
 • podłogę (w części do przewozu trumien) z materiałów, które można dezynfekować.

Oczywiście w części do przewozu zmarłych nie można montować miejsc siedzących, a po każdym transporcie zwłok z zagranicy przepisy nakazują odkazić samochód specjalnymi środkami.

Specjalnym wymaganiom podlegają także same trumny. Muszą być one drewniane i wyłożone blachą, a do tego mieć metalowy wkład. Z kolei ich dno powinno zostać wypełnione warstwą substancji płynochłonnej. Co więcej, przy wywozie zwłok może się okazać, że transport wymaga szczególnych środków ostrożności, o czym decydują władze wydające ciało. Ważne jest również, żeby po przewiezieniu zmarłego, pochować go jak najszybciej, bez otwierania trumny.