Organizacja pogrzebu: Krok po kroku. Jak przygotować pogrzeb – poradnik

Organizacja pogrzebu jest dość sporym wysiłkiem, którego dodatkowo nie ułatwia przeżywana żałoba. Wymaga nie tylko załatwienia ogromu spraw urzędowych, ale także wiąże się z koniecznością podjęcia wielu decyzji, związanych choćby z pochówkiem, czy samą ceremonią pożegnania. O czym należy pamiętać przy organizacji pogrzebu? Nasz poradnik odpowie na Twoje pytania. 

Od czego zacząć organizację pogrzebu?

Pierwsza rzecz, którą należy zrobić po śmierci bliskiej osoby, aby móc przystąpić do organizacji pogrzebu, to uzyskanie karty zgonu. Dokument ten wydawany jest przez lekarza rodzinnego, jeśli śmierć nastąpiła za dnia lub pogotowia ratunkowego, jeśli śmierć nadeszła w nocy. W przypadku, gdy zgon nastąpił w szpitalu, za jego wystawienie odpowiada znów lekarz prowadzący. Bez karty zgonu nie ma możliwości wydania aktu zgonu, a tym samym pochowania osoby, która odeszła.

Kolejnym krokiem w tym, jak zorganizować pogrzeb, jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu. Niezbędne będzie posiadanie ze sobą karty zgonu i dowodu osobistego zmarłej osoby. Sprawę tę trzeba załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiednim dla miejsca zgonu w ciągu trzech dni od wystawienia jego karty. Sam akt powinien być znów gotowy jeszcze tego samego, maksymalnie następnego, dnia.

Po dokonaniu tych formalności można przejść do kolejnego etapu, którego wymaga organizacja pogrzebu. Poradnik znajdujący się poniżej pomoże Ci w przygotowaniu się do spotkania w zakładzie pogrzebowym.

Jak zorganizować pogrzeb krok po kroku?

Chociaż organizacja pogrzebu z różnych względów bywa trudna, sporym ułatwieniem będzie wybór odpowiedniego zakładu pogrzebowego. Wesprze on nie tylko w wielu aspektach związanych z ostatnim pożegnaniem, ale także może zająć się niektórymi formalnościami, czy podpowie co zrobić, by ceremonia pogrzebu była godna zmarłego. Jaka jest procedura pogrzebu podczas korzystania z usług firmy pogrzebowej?

Organizacja pogrzebu, krok po kroku, wymaga ustalenia z domem pogrzebowym takich szczegółów jak: data pogrzebu (kremacji), wybór cmentarza i miejsca pochówku zmarłego, wybór trumny oraz ustalenie charakteru i przebiegu ceremonii – o tym, jakie one w ogóle mogą być, przeczytasz tutaj: Pogrzeb świecki czy religijny. Czym się różnią Jak dokonać wyboru.

Co z kolei jest potrzebne do zakładu pogrzebowego i jak zorganizować pochówek? Decydując się na wybór konkretnego zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą:

 • kartę zgonu,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu zmarłej osoby lub legitymacja rencisty/emeryta.

W przypadku planowanej kremacji ciała, osoba najbliższa powinna na piśmie wyrazić zezwolenie na spopielenie zwłok lub przedstawić ostatnią wolę Zmarłego sygnowaną przez notariusza.

Zakład pogrzebowy Wrocław Osobowice pomoże Państwu w załatwieniu wszystkich formalności związanych z pochówkiem, kremacją, bądź ekshumacją, a także odzyskaniem poniesionych kosztów w związku z pogrzebem w ramach zasiłku pogrzebowego. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym można składać do 12 miesięcy od śmierci. Aktualnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł, jednak w 2024 roku planowane jest jego podniesienie. Dom pogrzebowy Styks oferuje nie tylko usługi pogrzebowe we Wrocławiu i okolicach, ale także kredytuje je do czasu otrzymania pieniędzy z zasiłku pogrzebowego z ZUS-u.

Jeśli wszelkie formalności związane z organizacją pogrzebu zostały dopełnione, czas pomyśleć o stypie – to właśnie na nią przychodzi czas po ceremonii. Spotkanie na cześć zmarłego można organizować zarówno w domu, jak i restauracji. Wybierając miejsce, warto wziąć pod uwagę liczbę osób, które wezmą w nim udział. Jeśli chcesz, pomożemy Ci także w tej kwestii – organizacja stypy we Wrocławiu również znajduje się w naszych kompetencjach.

organizacja pogrzebu krok po kroku

Planując stypę w restauracji lub innym miejscu, dobrze byłoby pomyśleć o transporcie osób, które nie przybyły samochodem na ceremonię pogrzebu. Natomiast wśród oferowanych dań najlepiej postawić na klasykę – zupę i drugie danie. Całe menu ustala się wcześniej z restauracją.

Z kolei z organizacją stypy w domu, wiążą się inne obowiązki. Są nimi głównie potrzeba przygotowania domu i przyrządzenie posiłków (można je oczywiście także zamówić). Dania, podobnie jak w przypadku stypy urządzonej w restauracji powinny być klasyczne. Warto zebrać najpierw informację o tym, czy wśród zaproszonych osób nie znajdą się wegetarianie, weganie lub osoby uczulone na wybrane produkty. Należy wtedy przygotować lekko zmienioną formę potraw dla danych osób (tyczy się to również restauracji).

Organizacja ostatniego pożegnania niesie ze sobą dodatkowy stres, ponieważ wciąż pokutuje przekonania, że trzeba wszystko dopiąć na ostatni guzik. Nie do końca jest to prawda – najważniejsze są osoby, z którymi spędzimy ten ciężki czas. Dobrze jest być otoczonym rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi osobami, które będą pociechą w trudnych chwilach. Wszystko inne, w takich momentach schodzi na drugi plan.

Jakie formalności trzeba załatwić po śmierci bliskiej osoby? 

Formalności po śmierci bliskiej osoby nie kończą się na uzyskaniu aktu zgonu i organizacji pogrzebu. Poradnik, który przygotowaliśmy, podpowie, co będzie potrzebne w kolejnych etapach.

Zasiłek pogrzebowy

W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego do oddziału ZUS należy wziąć ze sobą kilka dokumentów, którymi są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • dowód osobisty lub akty cywilne,
 • rachunek poniesionych kosztów związanych z pogrzebem,
 • dokumenty poświadczające pokrewieństwo ze Zmarłym,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom.

Odprawa pośmiertna

W przypadku ubiegania się o odprawę pośmiertną, dokumenty, które będą potrzebne do przedstawienia zakładowi pracy osoby zmarłej, to:

 • skrócony odpis aktu zgonu pracownika,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • skrócone akty urodzenia dzieci,
 • oświadczenie, z którego będzie wynikać, kto jest uprawniony do odprawy pośmiertnej i świadczeń pieniężnych po Zmarłym pracowniku.

Renta rodzinna

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, wypłacana jest również rodzinie renta po zmarłym. W tym celu należy złożyć do jednostki ZUS:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu ubezpieczonego,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) ze Zmarłym ubezpieczonym,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec albo małżonka/małżonek pozostający w separacji, lub rozwiedziony,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie renty uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
 • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się wdowa – wdowiec.

Odszkodowanie

Aby otrzymać wypłatę pieniędzy z tytułu odszkodowania, zakład ubezpieczeniowy będzie potrzebował między innymi:

 • odpisu skróconego aktu zgonu ubezpieczonego, lub innego dokumentu potwierdzającego śmierć,
 • kartę zgonu lub inną dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci,
 • dowód tożsamości uprawnionego – np. dowód osobisty.