Olgierd Furmanek Księga kondolencyjna

 

Jezu, ufam Tobie!

18 września 2020 roku o godz. 21.00w czasie Apelu Jasnogórskiego,

otulony modlitwą,

przeszedł do Domu Ojca

Olgierd Furmanek

najukochańszy mój Mąż i nasz Tatuś

– w smutku, lecz z niezachwianą nadzieją życia wiecznego

żona Bożenna, córka Olgierda i syn Bartosz

Msza św. – czwartek, 24 września 2020, godz. 14:00

w kościele św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51, Wrocław;

po Mszy św. nastąpi odprowadzenie na miejsce spoczynku

 

Olgierd Furmanek, syn Stanisława i Haliny z domu Filipowskiej, urodził się w Kowalewku koło Poznania 9 marca 1939 roku w rodzinie będącej blisko Pana Boga i o tradycjach patriotycznych. M.in. wujek jego matki, ks. Bolesław Filipowski, był kapelanem powstańców wielkopolskich.

 

Mąż Bożenny z domu Wołchowicz (54 lata małżeństwa); ojciec Olgierdy i Bartosza.
Więcej informacji

W roku 1962 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego (wówczas Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego) we Wrocławiu. W latach 1963-66 był zawodnikiem drużyny koszykówki Warmia Olsztyn, z którą zdobył I miejsce na Mistrzostwach Europy Klubów Kolejarskich w Ałma-Acie.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (wcześniej Wyższej Szkole Rolniczej i Akademii Rolniczej) pracował jako nauczyciel akademicki od 1966 roku, początkowo na stanowisku starszego wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Od 1968 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika ds. sportowych, opiekuna i kuratora klubu uczelnianego AZS. W 1991 roku objął stanowisko kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz zarządcy obiektów sportowych uczelni (hala i kryta pływalnia).

 

Ceniony jako fachowiec w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dobry organizator, lubiany przez pracowników i studentów, Współautor przewodnika metodycznego dla pracowników Studium WFiS, inicjator badań studentów lat pierwszych w zakresie wad postawy. W latach 1991–1996 jako kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaangażował się w budowę hali sportowej – oddanej do użytku w 1996 roku. Był też współinicjatorem i od 2004 roku seniorem budowy krytej pływalni, która zaczęła służyć studentom i pracownikom w 2006 roku. Brał czynny udział w działalności organizacyjnej jako opiekun Klubu Uczelnianego AZS, członek senatu oraz senackich komisji: spraw studenckich i nauczania oraz opracowania strategii rozwoju uczelni do 2010 roku.

 

Jako trener koszykówki osiągnął wiele sukcesów sportowych, m.in. mistrzostwo Polski akademii rolniczych oraz mistrzostwa ligi międzyuczelnianej Wrocławia. Całym sercem był oddany pracy z młodzieżą studencką. Inicjator międzynarodowej współpracy i wymiany studenckich klubów sportowych; organizator wielu obozów szkoleniowo-sportowych oraz zawodów sportowych.

 

Od 1958 roku należał do Akademickiego Związku Sportowego, w latach 1958-62 był zawodnikiem drugoligowej drużyny koszykówki AZS Wrocław, w latach 1970–1976 członkiem Zarządu AZS Wrocław, w kolejnych pięciu – wiceprezesem Zarządu Środowiskowego ds. Sportowych, zaś w latach 1983–1998 członkiem Środowiskowej Komisji Rewizyjnej. Od roku 1997 członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej AZS, a od 1998 – przewodniczącym Środowiskowej Komisji Rewizyjnej. Członek Honorowy AZS.

 

Za pracę dydaktyczno-wychowawczą, organizacyjną, sportową i społeczną wyróżniony nagrodami Rektora, m.in. indywidualną – I stopnia (2006), II stopnia (1974-81) oraz Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, zespołową III stopnia (1971) i indywidualną III stopnia (1977).

 

Współzałożyciel odrodzonej Akcji Katolickiej we Wrocławiu w roku 1997. Przez wiele lat jako członek Diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej oraz delegat na zjazdy AK aktywnie uczestniczył w tworzeniu jej struktury i programu oraz przyczynił sie do jej rozwoju, szczególnie w Archidiecezji Wrocławskiej.

PODZIĘKOWANIE

[modula id=”1685″]

Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę, wyrazy współczucia i Wasze trwanie z nami, również tym z Was, którzy łączą się z nami duchowo, bo nie mogli być osobiście.

Nie publikujemy innych zdjęć ze względu na ochronę prywatności. Osoby, które chciałyby otrzymać filmik video lub zdjęcia z uroczystości pożegnania prosimy o kontakt z córką Olą lub z synem Bartoszem.

MSZA ŚW.

Msza św. od uczestników pogrzebu będzie celebrowana 29 października 2020 o godz. 12.00 w kościele Chrystusa Króla przy ul. Salezjańskiej we Wrocławiu.