OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zakład pogrzebowy Wrocław 5 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu

poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest ZAKŁAD POGRZEBOWY STYKS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pawła Włodkowica 35, 50-072, Wrocław,
NIP 8971834545, (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w
następujących celach:

w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji
dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej
korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w
rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi
oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.
Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego)
mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które
jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia
określonych celów, tj.:

przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Pawła Włodkowica 35 50-072 Wrocław, biuro@styx.pl.